Milieuraad (21.501-08); brief van de staatssecretaris van I&W en de minister voor Klimaat en Energie over Afschrift van het verslag schriftelijk overleg van de Tweede Kamer inzake de informele Milieuraad van 10 en 11 juli 2023 (EK, K)