Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07); brief regering; Uitvoering van de motie van de leden Dassen en Slootweg over het in kaart brengen van Europese middelen die voor Nederland beschikbaar zijn (Kamerstuk 36350-30) (TK, 1965)