Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07); brief regering; Voortgang Herstel- en Veerkrachtfaciliteit (HVF) en Nederlandse inzet REPowerEU door Ecofinraad (TK, 1980)