Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07); brief regering; Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 8 en 9 november 2023, EFTA-bijeenkomst, EU-voorstel nieuwe eigen middelen (TK, 1986)