Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07); brief regering; Voorlopige beoordeling RRF betaalverzoek Portugal (TK, 1996)