Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07); brief regering; Verslag informele Ecofinraad 20 december 2023 - Raadsakkoord herziening Europees begrotingsraamwerk (TK, 2000)