Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07); brief regering; Overzicht Raadsakkoord Herziening Europees Begrotingsraamwerk (TK, 2004)