Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07); brief commissie; Openbaarmaking van het rapport “Naar een Europese kapitaalmarktunie; barrières voor de verdere ontwikkeling van de Europese kapitaalmarkten” (TK, 2007)