Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07); brief commissie; Openbaarmaking van het rapport “Economische en juridische aspecten van de ECB-opkoopprogramma's - een vervolg" (TK, 2005)