Brief aan de minister van SZW met vragen over de herziening van de richtlijn betreffende Europese Ondernemingsraden (EK, nog niet als kamerstuk gepubliceerd). .

5 april 2024