Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07); brief regering; Kabinetsappreciatie rapport studiegroep ECB en herziening operationele raamwerk ECB (TK, 2037)