De Europese Unie heeft geen eigen leger. De lidstaten proberen wel steeds meer het defensiebeleid onderling te coördineren, daartoe komen de ministers van defensie van de lidstaten af en toe bijeen.