Sinds 1990 kent de Europese Unie "media-programma's". Deze programma's zijn onderdeel van het audiovisuele beleid. De programma's zijn gericht op productie, distributie en promotie van bijvoorbeeld Europese films en televisie-programma's in en buiten de Europese Unie. Het Europese mediabeleid draagt tevens bij aan het verbeteren van het concurrentievermogen van de lokale industrie op de internationale markt.