Goed onderwijs en een goede opleiding zijn van groot belang voor de Europese doelstelling om een kennismaatschappij te worden en daarmee te concurreren in de wereldeconomie. Het onderwijsbeleid is een bevoegdheid van de nationale landen, maar op Europees niveau worden algemene gezamenlijke doelstellingen vastgelegd (open-coordinatie methode) en wisselen landen beproefde methoden uit ("exchange of best practices").