Sinds het Verdrag van Maastricht behoren Europese maatregelen op het terrein van de volksgezondheid tot de mogelijkheden. Europees beleid is bijvoorbeeld gericht op het bestrijden van ziekten en het bevorderen van onderzoek.