De regering biedt aan de Staten-Generaal BNC-fiches aan. BNC staat voor Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen.

In het fiche is het standpunt van de Nederlandse regering ten aanzien van een (nieuw) Europees voorstel opgenomen. De fiches hebben een vaste indeling waarin onder meer een samenvatting wordt gegeven van een voorstel van de Europese Commissie, een oordeel wordt gegeven over de subsidiariteit van dat voorstel (moet het wel op Europees niveau geregeld worden; is de Europese Commissie wel bevoegd?) en de proportionaliteit van het voorstel (gaat het voorstel niet te ver; kan de nadere invulling op nationaal of decentraal niveau geregeld worden?). Ten slotte brengt de regering de specifieke Nederlandse belangen en financiële consequenties in kaart. De informatie in het fiche geeft aan hoe de Nederlandse regering de onderhandelingen op Europees niveau in gaat.

Voor een overzicht van alle BNC-fiches verwijzen wij u naar kamerstuk 22.112.