BNC 586,5

Richtlijn betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om op het grondgebied van een lidstaat te verblijven en werken en betreffende een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijvenDit is een BNC-fiche bij Edossier: E090145


Kerngegevens

ingediend

13 november 2007

Download BNC-fiche