Bronnen bij E030161 - Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende oneerlijke "business-to-consumer"-handelspraktijken op de interne markt en tot wijziging van de richtlijnen 84/450/EEG, 97/7/EG en 98/27/EG (richtlijn oneerlijke handelspraktijken) • Pb EU L149 openbaarmaking Europese Commissie - 2005/29/EG
  11 juni 2005
 • verslag van raad Raad concurrentievermogen - 8124/05
  18 april 2005
 • standpunt EP Europees Parlement - P5_TA(2004)0298
  20 april 2004
 • definitief verslag EP-commissie Europees Parlement - A5-0188/2004
  18 maart 2004
 • advies Economisch en Sociaal Comité - CESE 105/2004
  29 januari 2004
 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 287 [13]
  8 oktober 2003
 • commissievoorstel Europese Commissie - COM(2003)356
  18 juni 2003
 • commissievoorstel Europese Commissie - SEC(2003)724
  18 juni 2003