Bronnen bij E030163 - Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 90/435/EEG betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten. • PDF-document Nederlandse Orde van Belastingadviseurs - Brief Nederlandse Orde Belastingadviseurs
  14 april 2005
 • Pb EU L 7 openbaarmaking Europese Commissie - 2003/123/EG
  13 januari 2004
 • verslag van raad Raad van de Europese Unie - 16140/03
  22 december 2003
 • standpunt EP Europees Parlement - P5_TA(2003)0567
  16 december 2003
 • definitief verslag EP-commissie Europees Parlement - A5-0472/2004
  5 december 2003
 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 287 [15]
  8 oktober 2003
 • commissievoorstel Europese Commissie - COM(2003)462
  29 juli 2003