Bronnen bij E030201 - Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement - Naar de volledige integratie van de samenwerking met de ACS-landen in de EU-begroting • standpunt EP Europees Parlement - P6_TA(2006)0112
  23 maart 2006
  www.europarl.europa.eu/...
 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 296[8]
  28 november 2003
 • commissievoorstel Europese Commissie - COM(2003)590
  8 oktober 2003