Bronnen bij E040013 - Voorstel voor een richtlijn van het Europese Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten en tot wijziging van Richtlijn 92/42/EEG van de Raad • Pb EU L191 openbaarmaking Europese Commissie - 2005/32/EG
  22 juli 2005
 • brief Ministerie van Economische Zaken - 21109, 124
  10 maart 2004
 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 302[4]
  23 januari 2004
 • commissievoorstel Europese Commissie - COM(2003)453
  1 augustus 2003