Bronnen bij E040028 - Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité - Een interne markt zonder belemmeringen op het gebied van de vennootschapsbelasting: verwezenlijkingen, lopende initiatieven en resterende uitdagingen  • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 305[6]
    9 februari 2004
  • commissievoorstel Europese Commissie - COM(2003)726
    24 november 2003