Bronnen bij E040150 - Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het internationale treinverkeer • Verordening (EG) nr. 1371/2007 openbaarmaking Europese Commissie - Pb EU L315
  3 december 2007
 • standpunt EP Europees Parlement - P6_TA(2007)0403
  25 september 2007
  www.europarl.europa.eu/...
 • commissievoorstel Europese Commissie - COM(2007)79
  22 februari 2007
 • standpunt EP Europees Parlement - P6_TA(2007)0005
  18 januari 2007
  www.europarl.europa.eu/...
 • standpunt EP Europees Parlement - P6_TA(2005)0356
  28 september 2005
  www.europarl.europa.eu/...
 • definitief verslag EP-commissie Europees Parlement - A6-0123/2005
  28 april 2005
 • verslag van raad Raad Vervoer en Telecommunicatie - 7933/05
  21 april 2005
 • korte aantekening Commissie Verkeer en Waterstaat - 35211 / N/AB
  12 april 2005
 • korte aantekening Commissie Verkeer en Waterstaat - 35182
  5 april 2005
 • pilot "derde spoorwegpakket" Commissie Verkeer en Waterstaat - Advies EK-commissie VenW
  24 maart 2005
 • korte aantekening Commissie Verkeer en Waterstaat - 35151/N/LA
  22 maart 2005
 • korte aantekening Commissie Verkeer en Waterstaat - 35119
  15 maart 2005
 • leidraad subs.toets Gemengde Commissie - GC81
  4 maart 2005
 • korte aantekening Commissie Verkeer en Waterstaat - 34543/N/LA
  6 oktober 2004
 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 34433/KvD
  7 september 2004
 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 330[3]
  8 juli 2004
 • commissievoorstel Europese Commissie - COM(2004)143
  3 maart 2004