Bronnen bij E050019 - Mededeling inzake een meerjarig financieel kader voor de samenwerking inzake ontwikkelingsfinanciering in het kader van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst en een daarmee verband houdend ontwerp-voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van de uiterste datum waarop betalingsverplichtingen uit hoofde van het negende EOF kunnen worden aangegaan. Voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van de uiterste datum waarop betalingsverplichtingen uit hoofde van het negende Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) kunnen worden aangegaan • PB EU L 156 openbaarmaking Europese Commissie - Besluit 2005/446/EG
  18 juni 2005
 • Eerste Kamer - 28, 1268-1301
  14 juni 2005
 • Eerste Kamer - 28, 1311-1349
  14 juni 2005
 • korte aantekening commissie voor ontwikkelingssamenwerking - 35147
  22 maart 2005
 • termijnbrief EBEK - 35052/KvD
  25 februari 2005
 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 358[2]
  10 februari 2005
 • commissievoorstel Europese Commissie - COM(2004)838
  30 december 2004