Bronnen bij E070127 - Mededeling over 'Een nieuwe strategie voor diergezondheid voor de EU (2007-2013): "Voorkomen is beter dan genezen"