Bronnen bij E070128c - Voorstel voor een verordening tot oprichting van een Agentschap voor de samenwerking tussen energieregelgevers