Bronnen bij E100025 - Ontwerpmededeling richtsnoeren inzake toepasselijkheid van artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op horizontale samenwerkingsovereenkomsten