Bronnen bij E100033 - Voorstel voor een Verordening om economisch herstel te bevorderen via financiële bijstand van de Gemeenschap aan projecten op het gebied van energie