Bronnen bij E130039 - Voorstel voor een verordening over Europese langetermijninvesteringsfondsen