Bronnen bij E170015 - Gezamenlijke mededeling: Elementen voor een EU-strategie voor Syrië