Bronnen bij E170025 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van de verordening tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese autoriteit voor effecten en markten) en tot wijziging van de verordening wat betreft de procedures en betrokken autoriteiten voor de vergunningverlening aan CTP’s en de vereisten voor de erkenning van CTP’s uit derde landen