Bronnen bij E180025 - Voorstel voor een verordening inzake elektronische informatie over goederenvervoer