Bronnen bij E190009 - Commissiemededeling: Energie-Unie - De grondslag voor een geslaagde energietransitie