Dinsdag 28 september 2010 14.00 - 16.00 uur, commissie Justitie (Just.)gesprek

met de Mensenrechtencommissaris Thomas Hammarberg over het rapport over zijn bezoek aan Nederland in 2008 (TK 31.700, nr. 85 en bijlage)

Op 22 oktober 2010 is het verslag gepubliceerd van het gesprek met de heer Hammarberg.


Vergaderstukken