Dinsdag 7 december 2010 16.00-16.45 uur (in de pauze van de Algemene Politieke Beschouwingen), commissies Europese Samenwerkingsorganisaties, Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking en JBZ-RaadGesprek met een delegatie van de Gezamenlijke Commissie voor Europese Zaken van het Parlement van Roemenië.