Dinsdag 14 december 2010 15.30 uur, commissies Justitie en JBZ-Raadinbreng voor schriftelijk overleg met de Europese Commissie (en eventueel de regering)

Door de commissie geselecteerd als prioritair Europees dossier

bespreking

brief van de minister voor Veiligheid & Justitie van 30 november 2010 over

Door de commissie geselecteerd als prioritair Europees dossier

bespreking

conceptbrief aan de minister en nabespreking mondeling overleg Minister van Veiligheid & Justitie van 30 november 2010

Door de commissie geselecteerd als prioritair Europees dossier


Vergaderstukken