Dinsdag 14 december 2010 13.00 uur, Subcommissie voorbereiding debat over het rapport van de commissie Brouwer-Korfbespreking

voorstel voor het houden van een beleidsdebat over het rapport van de commissie Brouwer-Korf digitale dataopslag en uitwisseling (Elektronische Patientendossier / Elektronische Leerlingendossier / Elektronisch

Kinddossier) privacy


Vergaderstukken