Dinsdag 18 januari 2011 16.30 uur, Subcommissie voorbereiding debat over het rapport van de commissie Brouwer-Korfbespreking

expertmeeting en informatievoorziening ter voorbereiding op het debat 'De rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling'