Dinsdag 1 februari 2011 12.15 uur, Subcommissie voorbereiding debat over het rapport van de commissie Brouwer-Korfbespreking

expertmeeting en informatievoorziening ter voorbereiding op het debat 'De rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling'


Vergaderstukken