Dinsdag 1 juli 2014, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
Plenaire zitting PACE (23-27 juni 2014)

Mondeling verslag door de heer Kox (SP), lid PACE-delegatie, en bespreking aangenomen aanbevelingen en resoluties (bijgevoegd)

3.
T01715

Toezegging Naleving mensenrechten migranten in EU-buurlanden (33.551)

Bespreking van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 6 juni 2014 over de wijze waarop de EU de naleving van mensenrechten van migranten en vluchtelingen inbrengt in de gesprekken en relaties met buurlanden (33750 V, H).

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen