Dinsdag 31 januari 2017, commissies Europese Zaken (EUZA), Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J)Aanvang: 16:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

Deze vergadering start bij aanvang van de pauze plenair (ca. 16.00 uur)

3.
EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing

Bespreking van de Commissiemededeling C(2016)8600 van 21 december 2016

4.
Rondvraag


Korte aantekeningen