Dinsdag 3 april 2018, commissies Koninkrijksrelaties (KOREL) en Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
Opvang Venezolaanse vluchtelingen

3.
Rondvraag


Korte aantekeningen