Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Dinsdag 13 november 2018, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
34952

Brief van de minister voor BHO inzake modeltekst investeringsakkoorden; Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland

Bespreking brief van de minister voor BHO d.d. 26 oktober 2018 inzake de stand van zaken modeltekst Bilateraal Investeringsverdrag (BIT)

4.
Terugkoppeling OVSE PA - Verkiezingswaarnemingsmissie naar de Verenigde Staten

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen