Dinsdag 20 november 2018, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 16:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

6.
21 501-07, W

brief van de minister van Financiën, d.d. 14 november 2018, ter aanbieding van de geannoteerde agenda van de Eurogroep van 19 november 2018

Bespreking

8.
Rondvraag


Korte aantekeningen