Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Dinsdag 27 november 2018, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Aanvang: 15:10 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

LET OP: deze vergadering sluit direct aan op de combivergadering van de commissies BDO en EZK/LNV. Deze vergadering zal daarom naar verwachting eerder beginnen dan de genoemde starttijd.

2.
E180030

Commissiemededeling: Een krachtiger rol op het wereldtoneel - Efficiëntere besluitvorming voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU

Inbreng voor schriftelijk overleg

4.
34952

Brief van de minister voor BHO inzake modeltekst investeringsakkoorden; Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland

Bespreking brief van de minister voor BHO d.d. 26 oktober 2018 inzake de stand van zaken modeltekst Bilateraal Investeringsverdrag (BIT)

6.
Ontvangst Kroatische parlementaire delegatie op 4 december

7.
Ontvangst Indonesische parlementaire delegatie op 4 december

8.
Terugkoppeling NAVO PA Annual Session

10.
Rondvraag


Korte aantekeningen