Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Dinsdag 27 november 2018, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
Besluit kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs

Brief van de minister van OCW inzake ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 i.v.m. Besluit kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs; Wet studievoorschot hoger onderwijs

Inbreng naar aanleiding van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 november 2018 inzake beantwoording vragen Besluit kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs (34035, AE)

4.
Rondvraag


Korte aantekeningen