Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Dinsdag 22 januari 2019, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
Evaluatie Jeugdwet

Brief van de minister van VWS van 28 november 2018 in reactie op brief van 23 oktober 2018 (verslag schriftelijk overleg 34880, C)

Inbreng (nader) schriftelijk overleg

5.
Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen