Dinsdag 12 februari 2019, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 17:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
34807

Verruiming van de bevoegdheid om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden

Inbreng voor het nader voorlopig verslag

4.
Rondvraag


Korte aantekeningen