Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Dinsdag 9 april 2019, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
Toezeggingen T02614, T02615, T02616 en T02617

Toezegging Reikwijdte wet (34.349); Toezegging Effecten van de wet (34.349); Toezegging Inwerkingtreding wet (34.349); Toezegging Handhaving wet (34.349)

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 april 2019 inzake stand van zaken implementatie Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (34349, J)

4.
Halfjaarlijks toezeggingenrappel Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 april 2019 inzake halfjaarlijks rappel toezeggingen

5.
34902, F

Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over openbaarheid van vergaderverslagen van Klimaatberaad en sectortafels; Incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord

Bespreking van de brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat van 1 april 2019 inzake reactie op de motie over openbaarmaking van verslagen van de klimaattafels en het Klimaatberaad (34902, H)

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen