Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Dinsdag 23 april 2019, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 13:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
Toezegging T01237

Toezegging Toezending conceptversie richtlijn (22.112 / 31.544, CK)

Bespreking van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 15 april 2019 voor zover betrekking hebbend op deze toezegging (35000 V, C)

4.
Evaluatie van de conceptlijst met vragen en aandachtspunten bij de beoordeling van uitvoerbaarheid

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen